ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
     
 
 
 
 
 

มีถนนลาดยางแอลฟัลท์ติก ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและถนนลูกรัง
 

ป่าสงวน
ป่าอนุรักษ์

ป่าชุมชน
เหมืองแร่ดินขาว

เหมืองแร่ดีบุก    
 
 
แหล่งน้ำธรรมชาติ

ลำน้ำ, ลำห้วย, ลำคลอง จำนวน 8 สาย

บึง, หนองน้ำและอื่น ๆ จำนวน 11 แห่ง
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

ประปาหมู่บ้าน จำนวน 18 แห่ง

ประปาภูเขา จำนวน 3 แห่ง

บ่อบาดาล จำนวน 42 แห่ง

ถังเก็บน้ำฝน จำนวน 42 แห่ง

ฝาย,อ่างเก็บน้ำ จำนวน 7 แห่ง

สระน้ำ จำนวน 4 แห่ง

บ่อน้ำตื้น จำนวน 147 แห่ง
 

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
    จำนวน 100 คน

สายตรวจอาสาประจำหมู่บ้าน จำนวน 90 คน

กลุ่มพัฒนาสตรีตำบล จำนวน 15 กลุ่ม

ประชาคมหมู่บ้าน จำนวน 15 กลุ่ม

ประชาคมตำบล จำนวน 1 กลุ่ม
 
 
 
 
 
 
   
   
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 61140
โทรศัพท์ : 056-539199, 056-539237 โทรสาร : 056-539237
จำนวนผู้เข้าชม 904,188 เริ่มนับ 2 พ.ค. 2561
จัดทำโดย : NAXsolution.com