หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
     
 
 
 
 
 

ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า จำนวน 1,183 ครัวเรือน

พื้นที่ที่ได้รับบริการไฟฟ้า คิดเป็นร้อยละ 100 ของพื้นที่ทั้งหมด
 

มีระบบประปาหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน
 
   
โทรศัพท์

ปัจจุบันทุกหมู่บ้าน ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นส่วนใหญ่
ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์

มีที่ทำการไปรษณีย์ มีผู้รับจ้างส่งไปรษณีย์
 
 
การบริการ

ร้านบริการเสริมสวย ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1-6

รีสอร์ท ตั้งในพื้นที่ จำนวน 1 แห่ง

โรงสีข้าวขนาดเล็ก ( พื้นที่ตำบลบ้านไร่ )
    จำนวน 3 หมู่บ้าน
  ได้แก่      
 
หมู่ 5 พุบอน
 
หมู่ 7 บ้านห้วยป่าปก
 
หมู่ 8 บ้านหนองปรือ

โรงสีข้าวขนาดเล็ก ( พื้นที่ตำบลแก่นมะกรูด )
  ตั้งอยู่ที่ หมู่ 1 - 4 จำนวน 4 หมู่บ้าน

ร้านค้า จำนวน 73 แห่ง

ตลาดกลาง จำนวน 1 แห่ง

บ้านเช่า จำนวน 4 แห่ง

ปั้มน้ำมัน จำนวน 11 แห่ง
 

ต้นไม้ยักษ์ ตั้งอยู่ที่ หมู่ 2 บ้านสะนำ

ถ้ำเขาวง ตั้งอยู่ที่ หมู่ 3 บ้านหินตุ้ม

ศูนย์ปลูกพืชเมืองหนาว ตั้งอยู่ที่ หมู่ 4 บ้านอีมาดอีทราย

ถ้ำเกร็ดดาว ตั้งอยู่ที่ หมู่ 4 บ้านอีมาดอีทราย

หมู่บ้านกะเหรี่ยง ตั้งอยู่ที่ หมู่ 1 -4 ตำบลแก่นมะกรูด และหมู่ 5 ตำบลบ้านไร่

หมู่บ้านลาวครั่ง ตั้งอยู่ที่ หมู่ 2,6,11 และ หมู่ 7 ตำบลบ้านไร่

หมู่บ้านขมุ ตั้งอยู่ที่ หมู่ 3 บ้านหินตุ้ม ตำบลบ้านไร่

วิถีชีวิตของลาวครั่ง การทอผ้าลายโบราณ ประเพณีปิดบ้าน แห่ค้างดอกไม้ฯ

วิถีชีวิตของกะเหรี่ยงโปว์ การทอของกะเหรี่ยง ประเพณีกินน้ำสุก บุญข้าวใหม่ ไหว้เจดีย์ งานเจ้าวัด ฯ
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 61140
โทรศัพท์ : 056-539199, 056-539237 โทรสาร : 056-539237
จำนวนผู้เข้าชม 1,135,794 เริ่มนับ 2 พ.ค. 2561
จัดทำโดย : NAXsolution.com